Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

УСЛУГИ

Прединвестиционно и предпроектно проучване

Изготвяне на предпроектни проучвания за всички видове сгради и комплекси (обществени, жилищни, промишлени, селскостопански), включващи цялостно проучване на терена (геоложко и геодезическо проучване, регулационен и градоустройствен статут, възможности за строителство, възможностите за присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, транспортни и комуникационни връзки, организация на движението, пешеходни потоци и зареждане), подробен анализ на района (икономически, исторически, демографски, социална структура, транспорт), възможност за съфинансиране на проекта по европейски програми, проектен анализ и предварителна финансова оценка на цялостната инвестиция, планови задания, енергийна ефективност, икономически обосновки, инвестиционни програми.

Инвестиционно проектиране

Консултации във всички етапи на инвестиционния процес и изготвяне на пълна проектна документация по всички инженерни специалности: градоустройство, архитектура, строителни конструкции, електроинсталации – вътрешни и външни, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, вертикална планировка и трасировка, геодезно заснемане, озеленяване и паркоустройство, пожароизвестяване, план безопасност и здраве, количествени и стойностни сметки, геология, проект за определяне площите на обекта.

Градоустройство:

Изработване на Градоустройствени специализирани схеми на Морски плажове и Предложения за организация на задължителните дейности по §1, т.1 от ДР на ЗУЧК за участие в търг за концесия на Морски плаж.

Проектиране на Подробни устройствени планове (ПУП).

Според устройствените цели и задачи и в зависимост от конкретната необходимост ПУП се изработват в един от следните видове:

 • План за регулация и застрояване (ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;

 • План за застрояване (ПЗ);

 • Работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне.

  Изработване на Обемни градоустройствени решения (ОГР) на сгради и комплекси.

Архитектура:

Изготвяне на идейни , технически и работни проекти за всички видове сгради: обществени, жилищни, промишлени, селскостопански, административни:

 • Жилищни (Еднофамилни къщи, Многофамилни сгради);

 • Хотели, затворени комплекси;

 • Сгради за рекреация (Спа центрове, Почивни бази);

 • Офисни и административни сгради;

 • Заведения;

 • Обществени сгради (Спортни зали, Стадиони, Детски градини, Училища, Болници, Университети);

 • Търговски сгради (Шопинг центрове, Казина, Молове);
 • Промишлени сгради;

 • Производствени бази и складове;

 • Бензиностанции и газостанции;

 • Изготвяне на спецификации и детайли;

 • Изготвяне на проекти за реконструкции, преустройства и саниране на всички видове съществуващи сгради;

 • Извършване на авторски надзор и консултации по време на строителството;

 • Подготовка на тръжни документи и провеждане на конкурси за избор на изпълнител.

Интериор и Дизайн:

Интериорно проектиране и дизайн на всички видове обекти (жилищни, обществени и търговски):

 • Еднофамилни къщи;

 • Апартаменти;

 • Хотели;

 • Заведения;

 • Офиси;

 • Магазини;

 • Дизайн на мебели за интериора и екстериора;

 • Дизайн на различни продукти за интериорното оформление;

 • Елементи на градския дизайн;

 • Извършване на авторски надзор върху реализирането на проектираните обекти.

 • Подготовка на тръжни документи и провеждане на конкурси за избор на изпълнител.

Партнирайки си с Вас в проектирането на пространството, избора на материали, мебели, осветителни тела и цветови решения, ние реализираме Вашите идеи.

Дизайн и реклама:

 • 3D моделиране и визуализации на проект;

 • презентации;

 • дизайн на различни продукти за интериорното оформление;

 • дизайн на лого;

 • уебдизайн;

 • фирмен стил;

 • рекламни албуми и брошури;

 • рекламни CD - та.

НОВИНАРСКА ИМИСИЯ

ЗА КОНТАКТИ

Бургас ул. Дунав 13

моб.тел.: +359893290470

e'mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

арх. Петър Статев
Улови духа на мястото и усети магията, защото там се крие уникалното.
Scroll to Top